Recerca de noves formes de expressar-me, de distintes maneres de procedir, de crear, d’imaginar distints signes, formes, espais, símbols, textures, traços que compartits amb altres o per si sols donen lloc a representar sentiments, significats, expressions, és el que intent dur a terme a través de les meves obres.

Plaer d’estima l’obra per que t’agrada el que fas. Plaer de poder expressar-me a través d’ella, de mostrar-la, de mirar-la, de gaudir-la, plaer d’escoltar els significats descoberts per cada espectador i que no tenen per qué ésser els mateixos, i el plaer de l’espectador que sense trobar-hi cap significat…, simplement somriu i el motiu no és altre que allò que veu li dona alegria.

En definitiva, recerca del plaer amb el meu imaginari.

 

Búsqueda de nuevas formas de expresarme, de distintas maneras de proceder, de crear, de imaginar signos, formas, espacios, símbolos, texturas, trazos que compartidos con otros o por sí solos dan lugar a representar sentimientos, significados, es lo que intento llevar a cabo a través de mis obras.

Placer de estimar la obra porque te gusta lo que haces. Placer de poder expresarme a través de ella, de visualizarla, de mirarla, de disfrutarla, placer de escuchar los significados descubiertos por cada espectador y que no tienen por qué ser los mismos, así como el placer del espectador que sin encontrar ningún significado ..., simplemente sonríe y el motivo no es otro que lo que ve le da alegría.

En definitiva, búsqueda del placer con mi imaginario.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© vicençpalmer.com © vicençpalmer.es © vpalmer.es